Krasnobród - aktualności, atrakcje turystyczne, zdjęcia, noclegi ...

Zalew w Krasnobrodzie Krasnobród - miasto w województwie lubelskim, nad Wieprzem, na obrzeżu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prawa miejskie od XVI w. do 1869, ponownie od 1 stycznia 1995. Miasteczko jest znanym ośrodkiem rekreacyjno - wypoczynkowym. Latem najpopularniejszą formą wypoczynku jest plażowanie i kąpiel w zalewie położonym nad rzeką Wieprz. Zimą główną atrakcją jest liczący 500 metrów długości wyciąg narciarski na Górze Chełmowej.

Krasnobród ze względu na swoje położenie nazywany "sercem Roztocza" jest najbaKrasnobród - Sanktuarium ...rdziej znanym ośrodkiem wypoczynkowym na Roztoczu. Rozbudowana baza noclegowa zalew położony w centrum, zabytki architektury oraz wiele innych możliwości spędzania wolnego czasu przemawiają nad wybraniem tego malowniczego miasteczka jako miejsca letniego wypoczynku.

Miejsca, które warto zobaczyć w Krasnobrodzie to m.in.:

- Zespół klasztorny z XVII w.
- Muzeum Sztuki Sakralnej

Krasnobród - Kapliczka na wodzie ... - Muzeum Wieńców Dożynkowych
- Ptaszarnia
- Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne
- Kalwaria Krasnobrodzka

- Kaplica na wodzie
- Kaplica św. Rocha
- Pałac Leszczyńskich
- Kamieniołom
- Źródła

 

Krasnobród - Panorama

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia: 1988
Powierzchnia: 9390 ha
Otulina: 30 794 ha

 

Położenie geograficzne : Roztocze Środkowe

Położenie administracyjne: województwo lubelskie, gminy: Krasnobród, Adamów w powiecie Zamość, gmina Józefów w powiecie Biłgoraj, gminy: Susiec, Tomaszów Lubelski w powiecie Tomaszów Lubelski.

Cel ochrony: zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza Środkowego, a w szczególności zwartych kompleksów lasów mieszanych z dużą domieszką jodły wraz z charakterystyczną florą i fauną.

 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy położony jest na fragmencie najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego przekraczających 350 m n. p. m., na szczytach których znajdująsię często wychodnie ostańców położa kredowego i trzeciorzędowego. Wgranicach Parku znajduje się też fragment doliny górnego Wieprza. Północno-zachodnią granicę Parku stanowi granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowegoa od strony południowej ma on wspólną otulinę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Takie położenie sprawia, że krajobraz Parku jest malowniczy i urozmaicony we wszystkich jego częściach.
Największą rzeką ubogiego w wody Parku jest Wieprz. Atrakcją są występujące tu piękne podzboczowe źródła. Najwydajniejsze i najbardziej malownicze - w Hutkach, Husinach i przy Kaplicy "Na wodzie" - objęto ochroną pomnikową. W wodach Wieprza oprócz licznych gatunków ryb występują także raki.
Występowanie różnorodnych form geomorfologicznych świadczy o dawnej aktywności geologicznej terenu Parku. Do najciekawszych należą wzgórza ostańcowe, wydmy, wąwozy i suche doliny. Część z nich objęto ochroną: stanowisko dokumentacyjne - Kamieniołom, pomniki przyrody nieożywionej: Wapielnia koło Ulowa - największe i bardzo urokliwe nagromadzenie wychodni skalnych na najwyższym wzgórzu Roztocza Środkowego o nazwie Wapielnia - 385 m n. p. m. oraz Skałki na wzgórzu Kamień w Stanisławowie.
Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy. Mimo prowadzonej gospodarki leśnej na przeważającym obszarze zachowały one naturalny charakter. Dominującym zespołem leśnym są bory sosnowe, a najpospolitrzym gatunkiem lasotwórczym sosna, która dominuje na około 75% powierzchni leśnych. Na drugim miejscu występują bory jodłowe - jodła dominuje na 16% powierzchni, a następnie buczyna karpacka. Spotkać tu można także olsy, grąby a także cenne torfowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej, tak charakterystyczne dla Roztocza.
Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty leśne, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych: * Rezerwat przyrody Święty Roch (202,6 ha) oraz Zarośle (64,02 ha). W lasach Parku spotkać można wiele rzadkich i chronionych roślin np: widłaki, storczyki, rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, wawrzynka wilczełyko. Na stawach w Hutkach rosną grążel żółty i grzebień biały.
Pod względem faunistycznym teren Parku jest słabo rozpoznany. Z leśnych ssaków kopytnych występują tu: jeleń, sarna, i dzik. Ssaki drapieżne reprezentują m.in: borsuk, gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica i tchórz. Z rzadszych gatunków ptaków stwierdzono tu gniazdowanie orlika krzykliwego, bociana czarnego, kraski i pliszki górskiej. Stawy nad Wieprzem koło Krasnobrodu są ostoją ptaków wodnych i bobra europejskiego, który ma tu dobre warunki siedliskowe.
Zabytki na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego spotykamy głównie w Krasnobrodzie. W części Krasnobrodu zwanej Podzamek wznosi się otoczonydużym parkiem pałac Leszczyńskich z XVII w., rozbudowany w XIX w. Po drugiej stronie miejscowości zwanej Podklasztorem znajduje się barokowy kościół (XVII w.) z cudownym obrazem Matki Boskiej i Kalwarią Krasnobrodzką oraz muzeum parafialne, a także zespół barokowych kapliczek.
Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się także przede wszystkim w Krasnobrodzie, uzdrowisku i jednej z najpopularniejszych miejscowości wczasowych na Roztoczu. Znajduje się sanatorium, kilkanaście ośrodków wypoczynkowych, ponad 20 pensjonatów i kwater prywatnych, kempingi, schroniska młodzieżowe, kąpielisko, a także ośrodek turystyki konnej oraz wyciąg narciarski z trasą zjazdową na Gorze Chełmowej.
Przez Park przebiegają cztery znakowane piesze szlaki turystyczne: niebieski - "Centralny", zielony - "Władysławy Podobińskiej", czerwony - "Partyzancki", czarny - "Łącznikowy". Wytyczono także przyrodniczo-historyczną ścieżkę dydaktyczną "Wokół Krasnobrodu", dwie ścieżki spacerowe: "Przez rezerwat Św. Rocha" oraz "Okolice Krasnobrodu", a także ścieżkę rowerową o długości 40 km po najciekawszych miejscach Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

 


Źródło informacji : wikipedia.pl

Noclegi Krasnobród

1. Elbest Hotels oddział Krasnobród
ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-50
fax.: (84) 660-70-92
strona www : krasnobrod.biz.pl

2. Ośrodek Wypoczynkowy "Jolanta"
ul. Wczasowa 3, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-75-93
fax.: (84) 660-89-18
strona www : jolanta.rotocze.pl

3. Ośrodek Wypoczynkowy „Natura" s.c. Urszula i Zenon Szyport
ul. Zamojska 23, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 639-17-72
tel.kom.: Urszula - (608) 674-134
tel.kom.: Zenon - (600) 877-064
strona www : natura.go3.pl

4. Ośrodek Wypoczynkowy "Pszczeliniec" Tadeusz Wszoła
ul. Wczasowa 23, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-58,
tel.kom.: (606) 896-136

5. Ośrodek Wypoczynkowy "Hubal Tourist"
ul. Wczasowa 38 (Pszczeliniec), 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-72-23, (84) 660-74-96
tel.kom. (691) 505-050
strona www : hubal.pl

6. Ośrodek Wypoczynkowy "Społem" PSS "Robotnik"
ul. Wczasowa (Pszczeliniec), 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-76-63
tel.kom.: (507) 111-207

7. Leśny Raj - Domki Wypoczynkowe
ul. Sikorskiego 40, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-71
tel.kom.: (601) 190-155

8. Zespół Domków "Jeżyk"
ul. Młyńska, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-01, (84) 627-57-89
tel.kom.: (601) 072-119
strona www : jezyk.krasnobrod.pl

9. Ośrodek Kolonijny Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego
ul. Sanatoryjna 36, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-78-02

10. Pole Namiotowe (nad zalewem) Kazimierz Kurantowicz
Krasnobród, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-75-56
tel.kom.: (603) 186-284

11. Schronisko PTSM Zespół Szkół przy Sanatorium
ul. Sanatoryjna1, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-82-41

12. Ośrodek Wypoczynkowy "U Buzunów"
ul. Lelewela 60, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-49
tel.kom.: (606) 786-332, (604) 486-332
strona www : ubuzunow.zam.pl

13. Ośrodek Wypoczynkowy "Marta"
ul. Lelewela 14, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-75-48
fax.: (84) 660-70-42
tel.kom.: (606) 672-662
strona www : osrodek-marta.pl

14. Pensjonat Staś - Lidia Gielmuda
ul. Leśna 2, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-75
tel.kom.: (600) 320-992
strona www : stas.com.pl

15. Gościniec "Celina" - Sylwia Greszta Kowalczuk
ul. Cicha 13, 22-440 Krasnobród
tel./fax.: (84) 660-71-82
strona www : goscinieccelina.pl

16. Zajazd "Lech" - Grażyna Kawalec
ul. Tomaszowska 4, 22-440 Krasnobród
tel. (84) 660-78-04
tel.kom. (509) 355-625

17.
Gościniec przy Wąwozach - Marzena Gęśla
ul. Kościuszki 57, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-78-31

18. Pokoje Gościnne - Jadwiga Gromek
ul. Sosnowa 47, 22-440 Krasnobród
tel. (84) 660-76-05
strona www : roztocze.net.pl/gromek

19. Pokoje Gościnne - Władysław Pawelec
ul. Cicha 21, 22-440 Krasnobród
tel. (84) 660-72-54
strona www : roztocze.net.pl/pawelec

20. Pokoje Gościnne - „Michaś" - Krystyna Zawiślak
ul. Targowa 8, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-47
tel.kom.: (607) 813-997

21. Pokoje Gościnne - Barbara Kowalczuk
ul. Targowa 14, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-29

22. Pokoje Gościnne - Marek Bińczyk
ul. 3-go Maja, 22-440 Krasnobród
tel. kom.: (661) 881-033
strona www : roztocze.net.pl/binczyk

23. Domki i Pokoje gościnne
ul. Partyzantów 3, 22-440 Krasnobród
tel. (506) 662-167

24. Pokoje Gościnne - Lucyna Truszkowska
ul. Partyzantów 38, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-77-76
tel.kom.: (606) 889-257
strona www : roztocze.net.pl/nadzalewem

25. Pokoje Gościnne - Cecylia Margol
ul. Partyzantów 24, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-73-51
strona www : roztocze.net.pl/margol

26. Pokoje Gościnne - Danuta Dobek
ul. Targowa 21, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-77-84
tel.kom.: (601) 186-660

27. Pokoje Gościnne - Wiesława Nowosad
ul. Partyzantów 14b, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-77
strona www : roztocze.net.pl/nowosad

28. Pokoje Gościnne - Maria i Tadeusz Kawka
ul. Targowa 3a, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-75-84
tel.kom.: (505) 003-086

29. Pokoje Gościnne - Halina Olszewska
ul. Sosnowa 51, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-78-91
strona www : roztocze.net.pl/olszewska

30. Pokoje Gościnne - Zbigniew i Zofia Ruczkowscy
ul. Partyzantów 32, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-31
tel.kom.: (505) 935-071
strona www : roztocze.net.pl/ruczkowscy

31. Pokoje Gościnne - Piechowiak Anna
ul. Sikorskiego 24, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-74

32. Pokoje Gościnne - Komisarczuk Mieczysław
ul. Zamojska 25, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-77-67

33. Pokoje Gościnne - Jan Roczkowski
ul. Partyzantów 36, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-76-34

34. Pokoje Gościnne - Bolesław Kurantowicz
ul. Lelewela 64, 22-440 Krasnobród
tel.kom.: (603) 995-908

35. Pokoje Gościnne - Dariusz Soboń
ul. 3-go Maja 5, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-77-07

36. Pokoje Gościnne - Holko Elżbieta
ul. Tomaszowska 79, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-78-10
strona www : roztocze.net.pl/holko

37. Pokoje Gościnne - Anna Dziura
ul. Targowa 7, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-74-42
tel.kom.: (607) 058-741
strona www : roztocze.net.pl/dziura

38. Pokoje Gościnne - Andrzej Czapla
ul. Modrzewiowa 23, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-78-55
tel.kom.: (788) 704-258
strona www : noclegi-krasnobrod.pl

39. Pokoje Gościnne - Stanisław Kardas
ul. Kościuszki 49, 22-440 Krasnobród
tel..kom.: (500) 680-642

40. Pokoje Gościnne - Dorota Jurkiewicz
ul. Lelewela 20, 22-440 Krasnobród
tel.kom.: (698) 634-632

41. Pokoje Gościnne "u Maria" Elżbieta i Mariusz Skrzyńscy
ul. Słoneczna 10, 22-440 Krasnobród
tel.kom.: (604) 819-038
strona www : roztocze.net.pl/pokoje-u-maria

42. Pokoje Gościnne "na Leśnej"
ul. Leśna 17, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-73-00
tel.kom.: (783) 306-601

43. Pokoje Gościnne "U Świstaka"
ul. Leśna, 22-440 Krasnobród
tel.kom.: (601) 464-066

44. Pokoje Gościnne "u Marcelki"
ul. Nadrzeczna 4, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-70-96
tel.kom.: (696) 120-242

45. Pokoje Gościnne "u Maćka"
ul. Wczasowa 13, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 627-35-40
tel.kom.: (504) 094-658, (501) 349-715

46. Pokoje Gościnne "Lato leśnych ludzi"
ul. Sikorskiego 21, 22-440 Krasnobród
tel.kom.: (609) 728-548

47. CHATA - Domki w Krasnobrodzie
ul. Zamojska 3, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-77-61,
tel.kom.: (512) 167-244, (506) 091-166

48. Gospodarstwo Agroturystyczne "Gromek II"
ul. Wiśniowa 10, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-74-68
tel.kom.: (519) 576-541

49. Domek letniskowy
ul. Lelewela 145, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-72-55

50. Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Partyzantów 20, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-77

51. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-71-02

tel./fax.: (84) 660-73-39
strona www :
sanatorium-krasnobrod.pl

52. Ośrodek Wypoczynkowy PROMYK
ul. Andersa 26, 22-440 Krasnobród
tel.: (84) 660-79-29
kom.: (794) 718-975

 

Krasnobród - podstawowe informacje

Krasnobród - Roztocze Środkowe - noclegi, informacje, atrakcje turystyczne, zdjęcia ...Krasnobród posiada bardzo dobrze zorganizowaną bazę noclegową - na dzień dzisiejszy wszystkie pensjonaty, ośrodki i prywatne gospodarstwa agroturystyczne oferują około 1800 miejsc noclegowych. Osoby chcące zaplanować przyjazd do Krasnobrodu mogą więc być pewne, że miasteczko jest doskonale przygotowane na przybycie turystów przez cały rok. Krasnobród oferuje turystom szereg możliwości spędzania wolnego czasu, oprócz zwiedzania Krasnobród - Roztocze Środkowe - noclegi, informacje, atrakcje turystyczne, zdjęcia ...zabytków Krasnobrodu i okolicy wszyscy ci, którzy lubią słońce i plażę mogą zażywać kąpieli słonecznych i korzystać z uroków wypoczynku nad wodą. Osoby lubiące bardziej zróżnicowane formy spędzania wolnego czasu mogą wybrać się na wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy np. do Kaplicy św. Rocha albo Uroczyska Belfont. Można też wybrać któryś z oznakowanych szlaków turystycznych prowadzących przez Krasnobród. Wędkarze odwiedzający te tereny moga być pewni, że czekają na nich stawy pełne ryb takich jak : sum, sandacz, szczupak, okoń, karp, karaś, płoć i inne. Okoliczne lasy są pełne grzybów więc i grzybiarze bedą tutaj mieli co robić. Czyste powietrze, przepiękne krajobrazy oraz spokój jakiego nie można spotkać w wielkiej metropolii gwarantują wypoczynek na najwyższym poziomie. Krasnobród czeka na turystów także zimą, dwa wyciągi narciarskie : w Krasnobrodzie (góra Chełmowa) oraz w niedalekiej Jacni umożliwiają narciarzom godziny "szaleństw" na nartach. Zima to także kuligi, ogniska i niezapomniana zabawa w miłym gronie. Krasnobród zaprasza i czeka na wszystkich turystów ...

Najnowsze noclegi

Leśny Zakątek G. K. Hałasa

ul. Tomaszowska 25, 22-672 Susiec
Apartament ''Fanaberia''

ul. Miodowa 9/2, 22-470 Zwierzyniec

Galeria zdjęć

Statystyki

Liczba odsłon : 1171239

Nasze serwisy : Roztocze - zdjęcia | Roztocze | Noclegi Roztocze

ReklamaMeble na wymiar Zamość | Kotły Zamość | Kręgi betonowe Zamość