Rajd rowerowy ''Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego'' 29-30 czerwca 2013 r.

29-30 czerwca (sobota-niedziela)

Program rajdu:
Sobota – 29 czerwca

 930 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w pawilonie geoturystycznym (przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie). Uczestnicy rajdu otrzymają koszulki, mapy z trasą szlaku, plakietki oraz talony na posiłki.

1000– wyjazd na trasę – ok. 65 km,
przebieg trasy: Józefów- Majdan Nepryski – góra Młynarka – Senderki-Stara Huta - Krasnobród-Łuszczacz – góra Wapielnia - Łasochy – Kunki-Grabowica-Majdan Sopocki-Nowiny - Józefów. Trasa należy do bardzo trudnych, obfituje w liczne podjazdy i zjazdy.

 Tego dnia podczas rajdu jego uczestnicy odwiedzą pawilon geoturystyczny, ścieżkę poznawczą przy Nadleśnictwie Józefów i pracownię rzeźbiarską w Majdanie Nepryskim;
z wież widokowych w Józefowie i Krasnobrodzie oraz góry Młynarki obejrzą panoramę  Roztocza. Informacji o najciekawszych miejscach na szlaku geoturystycznym będzie udzielał przewodnik, a zarazem komandor rajdu – Tadeusz Grabowski. Kolumnę uczestników rajdu  na jego trasie będzie poprzedzał samochód – pilot i zamykał samochód techniczny.  Podczas każdego dnia rajdu zaplanowano dla jego uczestników dwa posiłki – w połowie trasy i na zakończenie.

ok. 1700– przy stanicy wędkarskiej w Józefowie zakończenie pierwszego dnia rajdu przy ognisku turystycznym.

Niedziela30 czerwca

1000 – wyjazd na trasę – ok. 55 km

 przebieg trasy: Józefów- rez. „Czartowe Pole”- kamieniołom w Nowinach - Borowe Młyny- rez.  „Nad Tanwią” – Susiec. Powrót z Suśca „Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza”. Podczas drugiego dnia rajdu jego uczestnicy zwiedzą rezerwat „Czartowe pole”, kamieniołom w Nowinach, gdzie znajduje się platforma widokowa oraz rezerwat „Nad Tanwią”.

ok. 1700– przy stanicy wędkarskiej zakończenie rajdu.

Głównym organizatorem rajdu są stowarzyszenia:
Józefowska Kawaleria Rowerowa i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”.

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Gminy: Józefów, Krasnobród i Susiec,

Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

 

Cele rajdu:

·         popularyzacja „Szlaku geoturystycznego Roztocza Środkowego” jako markowego produktu turystycznego oraz roztoczańskich tras rowerowych w szczególności „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza” i „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej”.

·         promocja turystyki rowerowej na Roztoczu jako optymalnej formy uprawiania turystyki,

 

·         współpraca z administracją samorządową, nadleśnictwami Józefów i Zwierzyniec, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz stowarzyszeniami na rzecz rozwoju tras dotyczących turystyki aktywnej w szczególności rowerowych i pieszych na Roztoczu,

·         promowanie w środkach masowego przekazu Roztocza jako regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,

·         lobbowanie  na rzecz rozwoju liniowych produktów turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej i pieszej, jako modułu roztoczańskiej oferty turystycznej,

·         zwiększanie grona osób, instytucji, sponsorów współuczestniczących w rozwijaniu turystyki aktywnej,

·         wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych oraz osób zajmujących się obsługą turystów poprzez tworzenie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję.

 

Regulamin rajdu:

 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia oraz opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne
  z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia
  i karta zgłoszenia stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rajdu
  .
 •  Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    ewentualne informacje i pytania prosimy kierować do: Barbara Wojciechowska
  tel. 84 6879669, Robert Rabiega tel. 502 241 983 oraz Agnieszka Bielak tel. 84 6872 066 w. 323. Termin składania zgłoszeń upływa 26 czerwca o godz. 1200 .
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Pokonanie ww. trasy wymaga od uczestnika rajdu sprawnego roweru, najlepiej MTB, bowiem połowa trasy przebiega drogami gruntowymi, leśnymi i szutrowymi.
 • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, jednakże dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
  Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką odpowiedzialnego za nie pełnoletniego opiekuna.
 • Ratownik medyczny stanowi medyczne zabezpieczenie rajdu.

 

Liczba uczestników jest ograniczona – 120 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – w załączeniu mapa turystyczna Gmina Józefów na Roztoczu, w której podana jest m.in. informacja o bazie noclegowej.

 

Informacja o Szlaku geoturystycznym Roztocza Środkowego.

            Projekt pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, którego realizacja wymagała nakładów w wysokości 1 440 872,20 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki,
w kwocie 816 693,85 zł.

W realizację projektu zaangażowane były: gminy - Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa – Józefów i Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy
i stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.
O atrakcyjności produktu świadczy m.in. fakt, że szlak przebiega przez dwa parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki i dwa rezerwaty przyrody: „Nad Tanwią”
i „Czartowe Pole”.

Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są „małą infrastrukturą” tj.:  tablicami informacyjnymi -18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka – 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci – 55. Tablice informacyjne zawierają opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone są mapy turystyczno-geologiczne.

Ponadto, wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową
w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole”, przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu jest monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

W ramach projektu opracowano i wydano informator – mapę turystyczną pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą oraz charakterystyką wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który
w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów,
a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Karta zgłoszenia jest dostępna pod - tym odnośnikiem

Plakat Rajdu można obejrzeć pod - tym odnośnikiem

 


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - krasnobrod.pl - Urząd Miejski Krasnobród

 

 

Najnowsze noclegi

Leśny Zakątek G. K. Hałasa

ul. Tomaszowska 25, 22-672 Susiec
Apartament ''Fanaberia''

ul. Miodowa 9/2, 22-470 Zwierzyniec

Galeria zdjęć

Statystyki

Liczba odsłon : 1171233

Nasze serwisy : Roztocze - zdjęcia | Roztocze | Noclegi Roztocze

ReklamaMeble na wymiar Zamość | Kotły Zamość | Kręgi betonowe Zamość