Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Rok utworzenia: 1988
Powierzchnia: 9390 ha
Otulina: 30 794 ha

 

Położenie geograficzne : Roztocze Środkowe

Położenie administracyjne: województwo lubelskie, gminy: Krasnobród, Adamów w powiecie Zamość, gmina Józefów w powiecie Biłgoraj, gminy: Susiec, Tomaszów Lubelski w powiecie Tomaszów Lubelski.

Cel ochrony: zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza Środkowego, a w szczególności zwartych kompleksów lasów mieszanych z dużą domieszką jodły wraz z charakterystyczną florą i fauną.

 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy położony jest na fragmencie najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego przekraczających 350 m n. p. m., na szczytach których znajdująsię często wychodnie ostańców położa kredowego i trzeciorzędowego. Wgranicach Parku znajduje się też fragment doliny górnego Wieprza. Północno-zachodnią granicę Parku stanowi granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowegoa od strony południowej ma on wspólną otulinę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Takie położenie sprawia, że krajobraz Parku jest malowniczy i urozmaicony we wszystkich jego częściach.
Największą rzeką ubogiego w wody Parku jest Wieprz. Atrakcją są występujące tu piękne podzboczowe źródła. Najwydajniejsze i najbardziej malownicze - w Hutkach, Husinach i przy Kaplicy "Na wodzie" - objęto ochroną pomnikową. W wodach Wieprza oprócz licznych gatunków ryb występują także raki.
Występowanie różnorodnych form geomorfologicznych świadczy o dawnej aktywności geologicznej terenu Parku. Do najciekawszych należą wzgórza ostańcowe, wydmy, wąwozy i suche doliny. Część z nich objęto ochroną: stanowisko dokumentacyjne - Kamieniołom, pomniki przyrody nieożywionej: Wapielnia koło Ulowa - największe i bardzo urokliwe nagromadzenie wychodni skalnych na najwyższym wzgórzu Roztocza Środkowego o nazwie Wapielnia - 385 m n. p. m. oraz Skałki na wzgórzu Kamień w Stanisławowie.
Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy. Mimo prowadzonej gospodarki leśnej na przeważającym obszarze zachowały one naturalny charakter. Dominującym zespołem leśnym są bory sosnowe, a najpospolitrzym gatunkiem lasotwórczym sosna, która dominuje na około 75% powierzchni leśnych. Na drugim miejscu występują bory jodłowe - jodła dominuje na 16% powierzchni, a następnie buczyna karpacka. Spotkać tu można także olsy, grąby a także cenne torfowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej, tak charakterystyczne dla Roztocza.
Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty leśne, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych: * Rezerwat przyrody Święty Roch (202,6 ha) oraz Zarośle (64,02 ha). W lasach Parku spotkać można wiele rzadkich i chronionych roślin np: widłaki, storczyki, rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, wawrzynka wilczełyko. Na stawach w Hutkach rosną grążel żółty i grzebień biały.
Pod względem faunistycznym teren Parku jest słabo rozpoznany. Z leśnych ssaków kopytnych występują tu: jeleń, sarna, i dzik. Ssaki drapieżne reprezentują m.in: borsuk, gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica i tchórz. Z rzadszych gatunków ptaków stwierdzono tu gniazdowanie orlika krzykliwego, bociana czarnego, kraski i pliszki górskiej. Stawy nad Wieprzem koło Krasnobrodu są ostoją ptaków wodnych i bobra europejskiego, który ma tu dobre warunki siedliskowe.
Zabytki na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego spotykamy głównie w Krasnobrodzie. W części Krasnobrodu zwanej Podzamek wznosi się otoczonydużym parkiem pałac Leszczyńskich z XVII w., rozbudowany w XIX w. Po drugiej stronie miejscowości zwanej Podklasztorem znajduje się barokowy kościół (XVII w.) z cudownym obrazem Matki Boskiej i Kalwarią Krasnobrodzką oraz muzeum parafialne, a także zespół barokowych kapliczek.
Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się także przede wszystkim w Krasnobrodzie, uzdrowisku i jednej z najpopularniejszych miejscowości wczasowych na Roztoczu. Znajduje się sanatorium, kilkanaście ośrodków wypoczynkowych, ponad 20 pensjonatów i kwater prywatnych, kempingi, schroniska młodzieżowe, kąpielisko, a także ośrodek turystyki konnej oraz wyciąg narciarski z trasą zjazdową na Gorze Chełmowej.
Przez Park przebiegają cztery znakowane piesze szlaki turystyczne: niebieski - "Centralny", zielony - "Władysławy Podobińskiej", czerwony - "Partyzancki", czarny - "Łącznikowy". Wytyczono także przyrodniczo-historyczną ścieżkę dydaktyczną "Wokół Krasnobrodu", dwie ścieżki spacerowe: "Przez rezerwat Św. Rocha" oraz "Okolice Krasnobrodu", a także ścieżkę rowerową o długości 40 km po najciekawszych miejscach Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

 


Źródło informacji : wikipedia.pl

Najnowsze noclegi

Leśny Zakątek G. K. Hałasa

ul. Tomaszowska 25, 22-672 Susiec
Apartament ''Fanaberia''

ul. Miodowa 9/2, 22-470 Zwierzyniec

Galeria zdjęć

Statystyki

Liczba odsłon : 1171187

Nasze serwisy : Roztocze - zdjęcia | Roztocze | Noclegi Roztocze

ReklamaMeble na wymiar Zamość | Kotły Zamość | Kręgi betonowe Zamość